Warsztaty: Duchowość lidera. Temat: Kryzys i przemiana lidera

2016-06-17 do 2016-06-19

Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza sama fachowość, potrzebna jest prawdziwa tożsamość, zakorzeniona w sercu, która owocuje uczciwością i odpowiedzialnością w życiu.

Zazwyczaj kiedy się omawia zarządzanie w perspektywie nauki Kościoła, akcentuje się etyczny wymiar i odpowiedzialność z tego wyrastającą. Warsztaty w tym cyklu starają się wskazać na wymiar duchowy, tj. na szanse duchowego rozwoju, jakie daje pozycja lidera, oraz na zagrożenia, jakie z tym stanowiskiem się wiążą. Duchowość przy tym jest tu rozumiana jako to wszystko, co prowadzi do pełni życia. Bycie liderem jest rozumiane jako droga do własnego rozwoju w wymiarze duchowym.

Adresaci:

Osoby zarządzające firmami, liderzy wspólnot lokalnych oraz samorządowych, kierujący organizacjami non-profit, menedżerowie, a także liderzy wspólnot chrześcijańskich.

Temat warsztatów z 17-19. czerwca:

Kryzys i przemiana lidera

 

Koszt udziału:

400,00 zł + opłata za pobyt

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach:

8:00 – 16:00

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC