Duchowość lidera: Odpowiedzialność i sumienie w życiu lidera

2017-03-10 do 2017-03-12 17:30 - 13:30

Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony!

Dzisiejszemu światu, zmagającemu się z różnorakimi problemami, najbardziej potrzeba autentycznych, świętych przywódców. Świętych – to nie znaczy tylko moralnie uczciwych i miłosiernych względem innych, ale przede wszystkim takich, którzy osobiście osiągają głębię poznania duchowego i żyją w pełni. Do tego nie wystarcza sama fachowość, potrzebna jest prawdziwa tożsamość, zakorzeniona w sercu, która owocuje uczciwością i odpowiedzialnością w życiu.

Zazwyczaj kiedy się omawia zarządzanie w perspektywie nauki Kościoła, akcentuje się etyczny wymiar i odpowiedzialność z tego wyrastającą. Warsztaty w tym cyklu starają się wskazać na wymiar duchowy, tj. na szanse duchowego rozwoju, jakie daje pozycja lidera, oraz na zagrożenia, jakie z tym stanowiskiem się wiążą. Duchowość przy tym jest tu rozumiana jako to wszystko, co prowadzi do pełni życia. Bycie liderem jest rozumiane jako droga do własnego rozwoju w wymiarze duchowym.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC