Dzień skupienia oblatów

2018-09-01 do 2018-09-01 09:00 - 16:00

Każdy człowiek, mniej lub bardziej świadomie, szuka Boga nie wiedząc, że to Bóg pierwszy go woła i prowadzi. Święty Benedykt z Nursji (ok. 480–547) proponuje, aby z całą świadomością i zdecydowaniem podjąć to zasadnicze dążenie i uczynić z niego program życia. Kandydatom zgłaszającym się do klasztoru stawia tylko jedno pytanie: Czy prawdziwie szukają Boga? Ci, którzy nie mają powołania monastycznego, ale pragną na swej drodze życia podjąć ten sam program, mają możliwość zostać oblatami benedyktyńskimi (oblatio = oddanie, ofiarowanie, poświęcenie). Jest to forma życia, w której człowiek, nie zmieniając swego stanu, ale wiążąc się przyrzeczeniami z konkretną wspólnotą benedyktyńską, kieruje się w codzienności tą samą Regułą, co mnisi żyjący w klasztorze.

Przy Opactwie ss. Piotra i Pawła w Tyńcu od lat jest wspólnota świeckich oblatów, która w każdym miesiącu spotyka się na dniu skupienia lub rekolekcjach (w Adwencie i Wielkim Poście). Dzień skupienia obejmuje: konferencję duchową, mszę św., adorację Najświętszego Sakramentu, wspólną modlitwę w ciągu dnia z mnichami, obiad, agapę, lectio divina i spotkanie dyskusyjne.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC