Między wolnością a odpowiedzialnością

2019-12-09 do 2019-12-09 18:00 - 20:00

Spotkanie z wykładem i dyskusją w kawiarni „Niebieskie Migdały” w Łodzi ul. Sienkiewicza 40.

Wolność jest największym darem, jaki człowiek otrzymał od Boga. Jest darem, który go odróżnia od innych stworzeń. O ile wcześniej Bóg po prostu mówi i to, co mówi, się staje, o tyle przed stworzeniem człowieka pojawia się refleksja:

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!» 27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę (Rdz 1,26–27).

Poza tą refleksją Boga przed stworzeniem człowieka przy samym stworzeniu pojawia dwoistość: stworzył mężczyznę i niewiastę. Wcześniej nie było mowy o żadnej parze, choć wszystkie zwierzęta także mają i samca, i samicę. W przypadku tej pary ma to istotne znaczenie dla rozwoju osobistego, a nie jedynie dla celów rozrodczych, ale przede wszystkim dlatego, że człowiek może się zrealizować jedynie przez w wolności przez szczery, bezinteresowny dar z siebie.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC