Olsztyn rekolekcje: „Zawsze się radujcie”

2017-09-01 do 2017-09-03 18:00 - 19:00

Od kilkunastu lat jeżdżę do Olsztyna głosząc konferencje i rekolekcje dla grupy osób zainteresowanych duchowością benedyktyńską. Na takiej sesji rekolekcyjnej bywa ok. 40-50 osób. Rozpoczynają się one w piątek pod wieczór, a kończą w niedziele obiadem. We wrześniu odbędą się one w budynkach Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Redykajnach w Olsztynie.

Zwykle w niedzielę popołudniu ok. 17.00 lub 18.00 mam konferencję w Olsztynie przy katedrze otwartą dla wszystkich zainteresowanych. Konferencja ta będzie swoistym podsumowaniem rekolekcji.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC