Praktyka medytacji

2016-08-04 do 2016-08-07 17:30 - 13:30

Medytować, to znaczy być obecnym przed Bogiem. Jest to najważniejszy i najtrudniejszy wysiłek jaki człowiek podejmuje. Jednocześnie każdy z nas może odnaleźć swoją tożsamość jedynie przed Bogiem i w Nim. Aby to osiągnąć trzeba poznać podstawowe mechanizmy, jakie w nas działają i siły, które tym wszystkim kierują. Podczas rekolekcji chodzi o to, by nie tylko zreflektować wewnętrzne mechanizmy naszego życia, ale w ćwiczeniach podjąć nad nimi pracę duchową.

Adresatami rekolekcji są wszystkie osoby, jakie pragną autentycznego kontaktu z Bogiem, którym nie wystarczy formalne wypełnianie obowiązków religijnych, ale szukają drogi do spotkania z żywym Bogiem. Zazwyczaj odnosi się to do osób już duchowo zaawansowanych i poszukujących.

Celem rekolekcji jest zapoznanie się z nauką Kościoła na temat modlitwy i jej praktyczne wprowadzenie w życie osobiste jako praktyki medytacji chrześcijańskiej.

Rekolekcje odbywają się w Tyńcu.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC