Rekolekcyjne spotkanie w Istebnej (Olecki)

2016-06-30 do 2016-07-03 ok. 18.00 Msza św. - ok. 14.00 obiad

Od 25 lat co roku spotykamy się z przyjaciółmi z kręgu gliwickiego i ze środowiska wychowanków ks. Herberta Hlubka na kilkudniowe spotkania rekolekcyjne. Spotkanie odbywa się w domu-bliźniaku Teresy i Tadeusza Legierskich oraz Eli Bombik w Istebnej na Oleckach. Czytamy na nich zazwyczaj jakąś lekturę duchową, czytamy Pismo święte, odmawiamy Jutrznię i Nieszpory oraz Kompletę oraz oczywiście odprawiamy Mszę św.

W tym roku będzie to już 26 spotkanie, podczas którego lekturą będzie moja książka pt.: „Pieśni dla Pana”. Jest to zbiór komentarzy do kantyków Starego i Nowego Testamentu odmawianych w Liturgii Godzin. Komentarze mają charakter egzystencjalno-duchowy.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC