Seminarium Duchowość lidera: „Marketing a życie duchowe?”

2017-06-16 do 2017-06-18 17:30 - 10:00

Seminarium z duchowości lidera prowadzę od kilku lat. Referaty z odbytych seminariów opublikowałem w książce: „Duchowość lidera – wybrane zagadnienia”, a następna książka z dalszymi referatami: „Dylematy duchowości lidera” jest w redakcji.

Zarys tematu

Od kilku lat w Opactwie organizowane są spotkania z przedsiębiorcami i osobami zarządzającymi, koncentrujące się na problemach duchowości i zarządzania. Ujawniły one obecne we współczesnym świecie problemy dotyczące relacji pomiędzy przedsiębiorczością a życiem duchowym oraz tematy z zakresu życia duchowego osób zarządzających. To wyzwania, które podejmujemy podczas naszych seminariów.

W trakcie spotkań stawiamy zasadnicze pytania dotyczące powyższych kwestii. Jeżeli ktoś odnajduje się w tych pytaniach, odnajdzie się także w grupie osób prowadzących wspólne refleksje. Oto lista kluczowych pytań:

  1. Czy mam potrzebę życia duchowego?
  2. Czy zadaję sobie pytanie o relacje pomiędzy realiami pracy a życiem duchowym? Czy relacje te stanowią dla mnie wyzwanie?
  3. Czy widzę potrzebę rozmowy na te tematy i czy mam je z kim omówić?
  4. Co mi pomaga, a co przeszkadza w pogodzeniu tych dwóch rzeczywistości?
  5. Jakie są kryteria moich wyborów?
  6. Czy odczuwam potrzebę refleksji moralnej w związku z moją aktywnością zawodową?
  7. Czy doświadczenie zgromadzone przez benedyktynów w ciągu 1500 lat działalności może mi być pomocne?

Tematy kolejnych seminariów uzgadniane są podczas samych seminariów.

Adresaci

  • osoby zarządzające firmami oraz organizacjami nienastawionymi na zysk
  • menedżerowie
  • liderzy wspólnot chrześcijańskich.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC