Spotkanie lectio divina w Łodzi

2019-01-14 do 2019-01-14 18:00 - 21:00

Pierwsze spotkanie na temat lectio divina w Łodzi na zaproszenie nowo powstającej grupy. Spotkania mają się odbywać co 2 miesiące. Ustalone są terminy do czerwca.

W kaplicy przy kościele Salezjanów w Łodzi, Św. Piotra i Pawła.

„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17) – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lectio divina. Poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Święty Hieronim napisał nawet: „Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Dlatego lectio divina jest podstawową praktyką duchową chrześcijanina. Ono usposabia nas do zrozumienia naszego zakorzenienia w Chrystusie, a przez to rodzi nas do nowego życia w Nim. W rekolekcjach lectio divina staramy odczytać Boże Słowo skierowane do nas osobiście.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC