Spotkania biblijne i inne

Od 1998 roku raz w miesiącu prowadzę w Tyńcu spotkanie, których celem było na początku pogłębienie wiedzy na temat naszej wiary. Rozpoczęliśmy razem czytać Katechizm Kościoła Katolickiego, który udało się przeczytać do 2010 roku. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 odbywałem tak zwany „rok szabatowy”, czyli byłem poza Opactwem i spotkań w tym czasie nie było. W tym czasie przez niecałe pół roku byłem w Ziemi Świętej. Po powrocie z tego wyjazdu zaproponowałem wspólne czytanie książkę Bargila Pixnera OSB, „With Jesus through Galilee according to the Fifth Gospel”, w której autor wspaniale osadza wydarzenia z Ewangelii w realiach ówczesnego życia. Pozwala to lepiej zrozumieć sens przesłania ewangelicznego. Po przeczytaniu tej książki przeczytaliśmy drugą jego książkę („With Jesus in Jerusalem. His first and last days in Judea”), która stanowi swoistą kontynuację, a raczej uzupełnienie do poprzedniej. Po ich przeczytaniu postanowiliśmy czytać Pismo Święte poczynając od Nowego Testamentu. Obecnie czytamy Dzieje Apostolskie. Spotkanie odbywają się raz w tygodniu w niedzielę zazwyczaj o 15.00 do ok. 17.30. Termin następnego spotkania jest ustalany podczas każdego spotkania.

Po lekturze Nowego Testamentu postanowiliśmy podczas spotkań niedzielnych czytać „Pierwszych świadków”, wybór najstarszych tekstów patrystycznych, które powstawały zaraz po tekstach Nowego Testamentu, a niektóre były nawet im równoczesne. Te pierwsze świadectwa są dla naszej wiary bardzo ważne, stąd zainteresowanie nimi.

Pierwsi świadkowie

Spotkanie 2018-07-01:

2018-07-01 List Barnaby 3

2018-07-01 List Barnaby 4

Spotkanie 2018-06-03:

2018-06-03 Piersi swiadkowie Meczenstwo Polikarpa List Barnaby 1

2018-06-03 List Barnaby 2

Spotkanie 2017-10-08:

Spotkanie 2017-09-10:

Lectio divina – czym jest?

Spotkanie 2016-12-18

Ap 2,18-3,13 2016-12-18

Ap 3,14-4,11 2016-12-18

Spotkanie 2016-11-27

ap-19-27-2016-11-27

ap-28-17-2016-11-27

Spotkanie 2016-10-23

ap-0-wprowadzenie-2016-10-23

ap-1-8-2016-10-23

Spotkanie 2016-09-18

dz-211-2512-2016-09-18

dz-2513-2831-2016-09-18

Spotkanie 2016-08-07

dz-1513-1721-2016-08-07

dz-172-2038-2016-08-07

Spotkanie 2016-07-17

dz-13-1418-2016-07-17

dz-1419-1512-2016-07-17

Spotkanie 2016-06-26

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie widoczny. Pamiętaj! Uzupełnij obowiązkowe pola oznaczone *

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC