Posts tagged: MLG

Monastyczna Liturgia Godzin

Monastyczna Liturgia Godzin w rozkładzie dwutygodniowym na poszczególne odcinki czasowe w roku liturgicznym zgodnie z liturgicznym kalendarzem tynieckim.

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC