Olsztyn dni skupienia i konferencje publiczne

Do Olsztyna jeżdżę systematycznie prawie od 20 lat. Utarł się już zwyczaj, że za każdym razem wygłaszam publicznie konferencję duchową. Ostatnio mają one miejsce w Domu św. Jakuba przy katedrze. Przy czym w ostatnich latach moje przyjazdy do Olsztyna związane są z głoszonymi dniami skupienia: zazwyczaj w zimie w Gietrzwałdzie, a pod koniec lata w Olsztynie w budynkach Wyższego Seminarium Metropolitalnego. Po tych dniach skupienia, wieczorem w niedzielę wygłaszam zazwyczaj konferencję publiczną, która bywa streszczeniem treści prowadzonego dnia skupienia.

2020-02-14_16 Wygłosiłem w Gietrzwałdzie rekolekcje na temat: Dodaj nam wiary.

2018-09-07_09 w Olsztynie wygłosiłem rekolekcje na temat: Mądrość ukryta.

1 Konferencja: Czym jest mądrość?

2 Lectio divina: Syr 1,1-27

3 Konferencja: Mądrość Prawa i mądrość krzyża

4 Konferencja: Boża prawda wobec pozoru i kłamstwa

5 Lectio divina: Ef 1,3-2,10

6 Konferencja: Mądrość w przypowieściach

Ostatniego dnia w niedzielę 9.09. wygłosiłem konferencję publiczną w Centrum św. Jakuba przy Katedrze, w której starałem się streścić wcześniej wygłoszone konferencje:

Mądrość ukryta – konferencja publiczna:

W dniach 2018-01-19_21 w Świętej Lipce głosiłem rekolekcje których tematem był Hymn o miłości św. Paweł (1 Kor 13). W dniu 21.01. w niedzielę o 17.00 wygłosiłem także konferencję publiczną, która była swoistym podsumowaniem tych rekolekcji.

Konferencja 1 „Największa jest miłość” 2018-01-19:

Lectio divina Oz 2 2018-01-19:

Konferencja 2 „Największa jest miłość” 2018-01-20:

Konferencja 3 „Największa jest miłość” 2018-01-20:

Lectio divina 1 J 4 2018-01-20:

Konferencja 4 „Największa jest miłość” 2018-01-21:

Konferencja publiczna wygłoszona 2018-01-21 w Olsztynie o 17:00:

W dniach 2016-09-02_04 wygłosiłem w Olsztynie rekolekcje pt: „Wolność i tajemnica nieprawości„. Jest to niezmiernie ważne zagadnienie w życiu duchowym. Ludzie bardzo często pytają: „Dlaczego Bóg nie stworzył świata takiego, żeby nie było w nim zła i cierpienia?”, „Jak dobry Bóg może dopuścić, do tak wielkiej niesprawiedliwości?”… Pytania te bardzo mocno nurtują ludzi duchowo i moralnie wrażliwych. Stąd warto sobie zdać sprawę z wartości wolności w życiu ludzkim i poznać zamysł Boży względem człowieka.

2015-04-26 Olsztyn 15 lecie Benedictusa 07a

W dniach 2017-01-27_29 głosiłem dni skupienia w Gietrzwałdzie na temat: Boża wola w życiu człowieka. Zamieszczam konferencję publiczną wygłoszoną w Olsztynie wieczorem w niedzielę 29.01.

W dniach 2013-02-22 do 24. prowadziłem w Gietrzwałdzie dni skupienia na temat: „Życie w Duchu i prawdzie”. Poniżej udostępniam zasadnicze konferencje oraz konferencję publiczną wygłoszoną w niedzielę 24.02. w Olsztynie, w której starałem się syntetycznie powiedzieć to, co było tematem dni skupienia w Gietrzwałdzie.

Dwie metafory prawdy:

Prawda o człowieku:

Chrystus drogą, prawdą i życiem:

Duch Święty:

Konferencja publiczna w Olsztynie:

W dniach 2012-08-31 do 09-02. prowadziłem w Olsztynie dni skupienia na temat: „Rozeznanie duchowe”. Poniżej udostępniam zasadnicze konferencje oraz konferencję publiczną wygłoszoną w niedzielę 02.09. w Olsztynie, w której starałem się syntetycznie powiedzieć to, co było tematem dni skupienia.

  1. Konferencja 2012-08-31

2. Konferencja 2012-09-01:

3. Konferencja 2012-09-01:

4. Konferencja 2012-09-02:

5. Konferencja publiczna 2012-09-02:

Skomentuj

Twój e-mail nie będzie widoczny. Pamiętaj! Uzupełnij obowiązkowe pola oznaczone *

© 2015 Włodzimierz Zatorski OSB. Wszelkie prawa zastrzeżone © Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC